ID# 1070 库克雷 Kukre
 •  
  等级 体型 lv11  小型
  HP 507
  基本经验 38
  职业经验 28
  MVP Exp 0
  种族 水栖 属性 水 1
  Str 1 Int 5
  Agi 11 Dex 16
  Vit 11 Luk 2
  100%命中 222 95%回避 202
  攻击速度 0.00秒 防御力 15
  攻击伤害 28 - 37
  攻击距离 1格内 魔法防御 0
  魔法范围 10 格 视线范围 12 格
  被攻击延迟 1776 模式 0x83
 • 属性说明
  无 100%
  25%
  地 100%
  50%
  175%
  毒 100%
  圣 100%
  暗 100%
  念 100%
  不死 100%
  魔物技能
  • 特性说明
    - 盗物
   库克雷掉落物品
   库克雷出没地图
     出没地图 数量 刷新 墓碑