ID# 1016 邪骸弓箭手 Archer Skeleton
 •  
  等级 体型 lv31  中型
  HP 3040
  基本经验 483
  职业经验 283
  MVP Exp 0
  种族 不死 属性 不死 1
  Str 1 Int 5
  Agi 8 Dex 90
  Vit 14 Luk 5
  100%命中 240 95%回避 244
  攻击速度 0.00秒 防御力 0
  攻击伤害 128 - 153
  攻击距离 9格内 魔法防御 0
  魔法范围 10 格 视线范围 12 格
  被攻击延迟 2864 模式 0x2085
 • 属性说明
  无 100%
  水 100%
  地 100%
  125%
  风 100%
  -25%
  150%
  -25%
  念 100%
  不死 0%
  魔物技能
  • 特性说明
    - 主动攻击
    - 改变目标 (追逐时)
   邪骸弓箭手掉落物品
   邪骸弓箭手出没地图
     出没地图 数量 刷新 墓碑