ID# 1064 邪骸食人鱼 Megalodon
 •  
  等级 体型 lv24  中型
  HP 1648
  基本经验 215
  职业经验 132
  MVP Exp 0
  种族 不死 属性 不死 1
  Str 1 Int 0
  Agi 12 Dex 26
  Vit 24 Luk 5
  100%命中 237 95%回避 219
  攻击速度 0.00秒 防御力 0
  攻击伤害 155 - 188
  攻击距离 1格内 魔法防御 15
  魔法范围 10 格 视线范围 12 格
  被攻击延迟 2492 模式 0x81
 • 属性说明
  无 100%
  水 100%
  地 100%
  125%
  风 100%
  -25%
  150%
  -25%
  念 100%
  不死 0%
  魔物技能
  • 特性说明
    邪骸食人鱼掉落物品
    邪骸食人鱼出没地图
      出没地图 数量 刷新 墓碑